Tag Archives: Konsumentverket

Lurig fondreklam

19 Apr

Svenska fondbolag får hård kritik från Konsumentverket som i en ny rapport slår ned på deras marknadsföring.

Av de 40 granskade bolagen gör ett flertal reklam för sig genom att bara visa hur fonderna presterat perioder då börsen gått bra:

 ”Vid presentation av tidigare uppnådd avkastning har Konsumentverket uppmärksammat att det finns bolag som på olika sätt använder sig av för långa eller för korta tidsperioder, vilket leder till ett skevt helhetsintryck av fondens utveckling. Som exempel kan nämnas att ett flertal bolag har valt att endast redovisa avkastningen för 2009 då fonderna återhämtade sig efter den ekonomiska oron 2007–2008.”

Enligt Konsumentverket slarvar fondbolagen även med att redovisa vilken risk som är förknippad med att investera i fonderna.