Arkiv | Fonder RSS feed for this section

Indexfonder gick bättre än aktivt förvaltade

25 Maj

Både på fem och på tre års sikt har indexfonderna som placerar på Stockholmsbörsen i genomsnitt gett ett bättre resultat än de aktivt förvaltade fonderna, skriver Privata Affärer.
Dessutom ligger avgiften för indexfonder på cirka en tredjedel av de aktivt förvaltade, vilket betyder otroligt mycket för den som sparar på lång sikt.

Börsras utan förklaring

10 Maj

Angående förra veckans ras i råvarupriserna skriver SvD´s Björn Lindahl insiktsfullt om att man inte alltid kan hitta så logiska förklaringar till rörelserna på på världens börser:

”Vi vill gärna tro att det finns ett samband mellan vissa händelser och andra, ungefär som när en biljardkula träffar en annan. Det kan vara svårt att beräkna exakt var kulan hamnar, men när den går ned i ett hål vill vi gärna tro att det beror på vår skicklighet. Varje gång det blir ett stort börsfall finns det alltid analytiker som förutspått att det skulle ske. De geniförklaras och kallas för Dr Doom eller andra fantasifulla namn. Många tror därmed att de kan spå mer rätt om framtiden än andra… I själva verket hoppar priset omkring, oregelbundet och oberäkneligt. Stora ras kan ske utan att det finns någon god förklaring.”

”Passiva sparare slår aktiva”

28 Apr

Spiltans vd Per H Börjesson kritiserar i sitt senaste nyhetsbrev ”Sparrebellen” den senaste tidens rapporetering om att aktiva PPM-sparare skulle tjänat mer än de som gjort få omval:

-”Forskningen bygger på statistik från perioden 2000-2008. Denna tidsperiod innehåller  de två största nedgångsperioderna på aktiemarknaden de senaste 100 åren. Det innebär att en PPM placerare som under dessa perioder har gått ur aktiemarknaderna har fått bättre avkastning än de som hela tiden varit exponerad mot aktiemarknaden. Men på lång sikt slår alltid aktier ränteplaceringar.” 

– ”En bra aktivitet är att se över sina PPM-fonder en gång per år. En dålig aktivitet är att anlita PPM-rådgivare som kan byta 45 gånger under ett år. Problemet är att när man uppmanar svenska folket att vara aktiva tror många att framgångsreceptet är att byta hela tiden.”

– ”Forskningssiffrorna tar inte alls någon hänsyn till alla transaktionskostnader som de aktiva PPM-spararna skapar för alla sparare i fonderna… Dessutom har de aktiva PPM-sparare som använt PPM rådgivare drabbats av ytterligare en kostnad på ca 500 kronor varje år. Denna kostnad betalas helt separat men måste givetvis räkna med att man har en alternativ avkastning på dessa kostnader. I Sparrebellen nr 23 förklaras hur en 25-årig PPM-sparare kan få kostnader på 2 000 000 kronor med ränta-på-ränta på PPM-rådgivningsavgiften under 60 år.”

”Blanda breda index med nischade aktiva fonder”

27 Apr

Paul Kaplan, amerikansk riskforskare och forskningschef för Morningstar Europe ger i intervju med Dagens Industri sin syn på hur privatsparare bör förhålla sig till börsen:

  • ”Att tajma marknaden är mycket svårt även för professionella investerare. Det är inget som privatpersoner bör ägna sig åt.”
  • ”Däremot bör man ofta balansera om sin portfölj. Om aktier och aktiefonder i portföljen gått upp från ett normalläge på exempelvis 60 procent till 70 procent, är det dags att sälja aktieplaceringar och minska risken. Den sortens disciplin är bra att ha.”
  • ”Man tjänar att gå emot trenden. När intresset för aktier är iskallt är de ofta billiga.”

Själv sparar han långsiktigt i aktivt förvaltade fonder som han analyserat i kombination med billiga indexfonder.

”Aktivt förvaltade fonder är intressanta när det gäller småbolag och på mindre aktiemarknader utanför USA… Billiga indexfonder använder jag mig av på väl fungerande marknader som USA:s aktiemarknad. Där är det svårare för en enskild förvaltare att skapa mervärde.”

Lurig fondreklam

19 Apr

Svenska fondbolag får hård kritik från Konsumentverket som i en ny rapport slår ned på deras marknadsföring.

Av de 40 granskade bolagen gör ett flertal reklam för sig genom att bara visa hur fonderna presterat perioder då börsen gått bra:

 ”Vid presentation av tidigare uppnådd avkastning har Konsumentverket uppmärksammat att det finns bolag som på olika sätt använder sig av för långa eller för korta tidsperioder, vilket leder till ett skevt helhetsintryck av fondens utveckling. Som exempel kan nämnas att ett flertal bolag har valt att endast redovisa avkastningen för 2009 då fonderna återhämtade sig efter den ekonomiska oron 2007–2008.”

Enligt Konsumentverket slarvar fondbolagen även med att redovisa vilken risk som är förknippad med att investera i fonderna.

Storfonder lika bra som madrassen

30 Mar

SVT´s Rapport har granskat de tio största aktiefonderna som säljs i Sverige, och den senaste tioårsperioden har varit en medioker affär för kunderna. Lika uselt resultat som att stoppa pengarna i madrassen. Höga avgifter i kombination med två börsras som raderat ut allmänna uppgångar ligger bakom att de flesta av fonderna gått sämre än sitt jämförelseindex. Det hjälper naturligtvis inte att många av de största fonderna skuggar index, utan att ha lika låga avgifter som renodlade indexfonder.

Så försvinner halva pensionen i avgifter

29 Mar

Just i dessa dagar riktas det från flera håll samtidig kritik mot pensionsbolagens avgifter. Nu senast kom Alecta med en rapport som heter ”Rovdriften på pensionssparare” där man går igenom pensionsbranschens avgifter och provisioner. Enligt ett räkneexempel försvinner en tredjedel av pensionskapitalet om man betalar 2% i avgifter. Vid 3,5% i avgifter (vilket kan bli aktullet om man placerar i en fond-i -fond med flera lager av avgifter ovanpå varandra) försvinner halva pensionskapitalet i avgifter. Då Alectas undersökning visar att sju av åtta säger sig vara dåligt insatta eller inte alls insatta i vad de själva betalar för förvaltningen av pensionspengarna, så förstår man varför bankerna och pensionsbolagen med lätthet kan ta ut saftiga avgifter utan att kunderna försvinner iväg.

”Det här är tjänster med ett mycket tveksamt värde. Pengarna går till att försörja folk i finansbranschen”, säger Alectas vd Staffan Grefbäck till DI.

Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta, pekar på hur provisioner till försäkringsförmedlare leder till höga avgifter. ”Branschen har betalat så kallade up front-provisioner på 16 till 25 procent av första årets pensionsavsättning.”

Eva Adolphson efterlyser någon form av ”jämförelsepriser” i stil med hur man för ränta tagit fram nyckeltalet ”effektiv ränta” för att förtydliga vad det betyder i slutändan för kunden. Finansmarknadsminister Peter Norman säger till Aktuellt (inslaget börjar 3.30 in) att han inte utesluter lagstiftning för att tvinga fram bättre redovisning av avgifterna. Han lyfter även fram att avgifterna dras ”osynligt”. Om man fick det på en faktura skulle fler reagera, tror Norman.