Arkiv | Bostad RSS feed for this section

Skuldsatt till döds

20 Nov

Det tar i genomsnitt 125 år för en bostadsrättsinnehavare att betala av sitt lån i Sverige. Över hälften av storbankernas lån är i dag amorteringsfria, vilket är en förklaring till att så många kunnat buda så vilt och därmed drivit upp bostadspriserna för alla.

En bakgrund till utvecklingen ges av SVTs Rapport som tittar på vad som startade ”lånefesten”:

”Skiftet i den svenska amorteringskulturen har skett på kort tid. Under många årtionden fram till 80-talet betalade svenskarna av sina bostadslån på 30-40 år. Men så avreglerades banksektorn i slutet av 80-talet, på det följde låga räntor och sedan allt lägre amorteringskrav från bankerna. Den statliga bolånebanken SBAB var pådrivande i detta i början av 2000-talet.”

-De här amorteringsfria lånen, att låna utan att amortera, det gör samhället sårbart. Vi skulle vilja komma tillbaka till en sparandekultur i Sverige som vi hade tidigare så vi inte blir så sårbara vid lågkonjunkturer, säger Bostadskreditnämndens bostadsanalytiker Bengt Hansson till SVT.

”För låga räntor för länge”

3 Nov

Kreditvärderingsinstitutet Fitch ser risk för bobubbla i Sverige om världsekonomins utveckling leder till sänkta räntor.

Pruta på acceptpriset!

2 Nov

Metro skriver att av 150 lägenhetsförsäljningar i centrala Stockholm hamnade slutpriset under acceptpriset i var tredje bostadsaffär. Som mest har Svensk fastighetsförmedlings köpare kunnat få ner slutpriset 7–-8 procent under ”accepterat pris”.

Svenskarna fördubblade sina skulder på 40 år

30 Okt

Daniel Ragnegård vid Institutet för privatekonomi på Swedbank har skrivit en allmänbildande historik över bostadsmarknadens utveckling 1971-2011 med allt om hur priser, skuldsättning och kreditgivningsregler förändrats de senaste fyrtio åren.

Några highlights från sammanfattningen:

  • Bopriserna har ökat och i våra exempel motsvarar de 8 till 9 årslöner idag jämfört med 4 till 7,5 årslöner för 40 år sedan. Det är först efter 1997 som de stigit mer än inflationen.
  • Hushållens skulder har stigit med 714 procent, inflationen borträknad.
  • Hushållen har dubbelt så stora skulder att betala med sina inkomster idag.
  • Nominella bolåneräntan låg på 7,5-15% på den tiden och 4-6% idag, men realräntan efter skatt låg på minus, -2 till -8%, jämfört med dagens, 0-5%

Trög bomarknad

26 Okt

Statistik som bostadssajten Booli tagit fram på uppdrag av di.se visar att villaförsäljningen går allt trögare. I Stockholm är ökningen större än rikssnittet. I huvudstaden (som brukar vara trendsättande) uppgår den genomsnittliga annonstiden till 42 dagar, vilket är en ökning med 65 procent sedan förra året.

Dessutom visar en undersökning som Erik Olsson gjort bland sina kunder att två av tre potentiella bostadsköpare tror på fallande priser det kommande året.

 

Bankerna smyghöjer boräntan

16 Okt

Joel Dahlberg skriver på E24 om hur mycket mer bankerna stoppar i egen ficka nuförtiden när de inte sänker bolånen lika mycket som de borde kunna:

”Statistik som Riksbanken sammanställer varje dag pekar på att det handlar om historiskt mycket kraftiga ökningar av bankernas bolånemarginaler”.

Dahlberg konstaterar att ”de kunder som tecknat nya lån under sommaren och hösten har alltså blivit blåsta på merparten av sommarens kraftiga räntefall. Kunder med befintliga bundna lån påverkas först när de ska lägga om lånen.

Ny sajt för slutpriser på bostadsrätter

8 Okt

Alla nya nättjänster som erbjuder värdering och slutpriser för sålda bostäder gör bostadsmarknaden allt mer transparent. Booli.se fokuserade tidigt på att erbjuda en söktjänst för slutpriser, fast endast för småhus och tomter. Fastighetsbyrån erbjuder också sedan ett tag tillbaka prenumeration på slutpriser för firmans egna sålda objekt. Senaste tillskottet är slutpris.se, en sajt som kompletterar utbudet genom att samlar prisuppgifter om sålda bostadsrätter i storstadsregionerna.

–Idén föddes när vi var ute och letade lägenheter för egen del, och insåg att den här informationen inte fanns tillgänglig i större skala på internet, säger en av grundarna Emil Wargelius till DN.

Prisuppgifter samlas in från de mäklarbyråer som på sina egna hemsidor publicerar det sista inkomna budet.

–Så småningom hoppas vi kunna få till ett mer systematiskt samarbete med mäklarföretagen, så att de själva kan gå in och verifiera försäljningspriserna.

Bopriserna på väg ned

14 Sep

”Det här är första gången på ganska länge som vi ser att priserna går ned. Jag tycker att det finns anledning att tala om en nedgång, men det sker väldigt försiktigt och kontrollerat”, säger Fastighetsbyråns vd Lars-Erik Nykvist till DI, angående senaste Mäklarstatistik som visar på en 3%-ig nedgång för bostadsrätterna samtidigt som villorna fallit endast med 1% mellan juni och augusti. Sommaren är lågsäsong på bostadsmarknaden, så det återstår att se längre fram i höst vad för slags prisnedgång det egentligen handlar om. Men enligt mäklare så har en märkbar prisjustering nedåt redan ägt rum. Niklas Berntzon, VD för mäklarfirman Eklund Stockholm New York, säger till Metro att det handlar om större prisfall än de som hunnit registreras i den senaste officiella statistiken.
– Sedan mitten av augusti har det skett en rejäl sättning i marknaden, mycket beroende på att vi har ett väldigt stort utbud. Så brukar det vara på hösten, men nu kommer det samtidigt som omvärlden ser mörk ut och alla börser går ner. Jag gissar på en nedgång med 10 procent i vart fall.

På nedsidan framöver finns ökad arbetslöshet om svensk ekonomi bromsar in häftigt. På uppsidan finns lägre boräntor när hjulen snurrar långsammare. Som alltid har vi det alltför låga bostadsbyggandet som håller bubblan uppblåst.

Spänn fast säkerhetsbältet, det blir en skakig höst.

Bundet billigare än rörligt

11 Aug

Just nu är två- och treårsräntan hos SBAB lägre än ”rörligt” (3-mån). När det hände senast var förklaringen att bankernas upplåningskostnader för korta lån hade skjutit i höjden. Nu är förklaring snarare att marknaden prisat in räntesänkningar framöver. DN frågar SBABs analytiker Tor Borg om det är läge att binda räntan nu:

Jag skulle våga vänta lite till. Jag tror att den långa räntan kan pressas ned ännu lite mer framöver, säger Tor Borg.

Dagen efter SBAB hängde de flesta storbanker på sänkningen av de långa räntorna. Alla utom Handelsbanken som dock medger att det just nu är oförtjänt höga marginaler för banken vars upplåningskostnader störtdykt på grund av att investerare sökt sig till svenska bostadsobligationer som anses vara en säker placering i dessa tider av marknadsoro.

SEBs privatekonom Gunilla Nyström ger dock rådet att binda nu på två eller tre år eftersom banken räknar med att Riksbanken står fast vid de planerade räntehöjningarna, om än i långsammare takt. Tvärtom emot vad marknadens aktörer alltså räknar med.

Bopriser på väg nedåt

1 Jul

Enligt SBAB´s senaste Mäklarbarometer tror en majoritet av mäklarna att priserna på bostadsrätter sjunker under tredje kvartalet, ännu fler tror på en nedgång för småhus.

Läs mer på Expressen.se