Arkiv | Bostad RSS feed for this section

Bankerna tar ut rekordmycket för bolånen

9 Maj

Finansinspektionens senaste rapport över bankernas bruttomarginaler på bolån, som mäter bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad, visar att de skär emellan rekordmycket. 

”Det förefaller som att bankerna prissätter bolånen lite högre vad gäller bruttomarginalen. Det ser vi också till viss del i bankernas egen rapportering – att de har en god och stigande lönsamhet på bolånen”, säger Finansinspektionens analytiker Henrik Larsson till DI.se.

Så ska vi slippa lockpriser

2 Maj

I årets Konsumentrapport från Konsumentverket har man tittat särskilt på bostadsmarknaden och fastighetsmäklare. Man förslår ett antal förändringar för att stärka konsumenten på denna marknad som kvalar in på topp 10 över de krångligaste konsumentmarknaderna (etta är alltid telekommarknaden…). Mest intressanta förslaget gäller prissättningen och handlar om att ta fram ett system för att beräkna marknadspriset på en bostad så att spekulanten inte ska luras av lockpriser. Läs mer här.

”Ingen naturlag att bostadspriser ska gå upp”

13 Jan

Ekonomiprofessor Robert Shiller är skeptisk till prisnivån på den svenska bostadsmarknaden. Shiller är en väl ansedd expert på bostadsprisernas historiska utveckling (han ligger bakom det ledande amerikanska husprisindexet, i sin bok Irrational Exuberance förutsåg han år 2000 aktiekraschen, fem år senare förutsåg han den amerikanska bostadskraschen, han omnämns ibland som kandidat till Nobelpriset…). Nu är han i Stockholm för att tala på Skagen Fonders nyårskonferens, och lär knappast investera i en bostadsrätt innan han åker härifrån:

-Varför har priserna fortsatt gå upp här? Det som slår mig när jag flyger in över Sverige är all mark som finns tillgänglig. Det kan ju inte bero på brist på mark. Om jag vore svensk kanske jag skulle sälja mitt hus och köpa en bondgård.

Han pekar på att normaltillståndet för bostadspriserna är att de över lång tid knappast ökar alls, bortsett från inflationen:

-Boomen har pågått i snart 20 år, för vissa innebär det hela deras vuxna liv och då kan det framstå som en naturlag.

(Läs mer på di.se)

Det är precis det här jag skriver om i boken ”Hög på Hus” som kommer till våren. Tills dess, läs Shillers Irrational Exuberance och The Subprime Solution innan du köper bostad med utgångspunkten att ”på sikt är det alltid en bra investering…”

Skuldsatt till döds

20 Nov

Det tar i genomsnitt 125 år för en bostadsrättsinnehavare att betala av sitt lån i Sverige. Över hälften av storbankernas lån är i dag amorteringsfria, vilket är en förklaring till att så många kunnat buda så vilt och därmed drivit upp bostadspriserna för alla.

En bakgrund till utvecklingen ges av SVTs Rapport som tittar på vad som startade ”lånefesten”:

”Skiftet i den svenska amorteringskulturen har skett på kort tid. Under många årtionden fram till 80-talet betalade svenskarna av sina bostadslån på 30-40 år. Men så avreglerades banksektorn i slutet av 80-talet, på det följde låga räntor och sedan allt lägre amorteringskrav från bankerna. Den statliga bolånebanken SBAB var pådrivande i detta i början av 2000-talet.”

-De här amorteringsfria lånen, att låna utan att amortera, det gör samhället sårbart. Vi skulle vilja komma tillbaka till en sparandekultur i Sverige som vi hade tidigare så vi inte blir så sårbara vid lågkonjunkturer, säger Bostadskreditnämndens bostadsanalytiker Bengt Hansson till SVT.

”För låga räntor för länge”

3 Nov

Kreditvärderingsinstitutet Fitch ser risk för bobubbla i Sverige om världsekonomins utveckling leder till sänkta räntor.

Pruta på acceptpriset!

2 Nov

Metro skriver att av 150 lägenhetsförsäljningar i centrala Stockholm hamnade slutpriset under acceptpriset i var tredje bostadsaffär. Som mest har Svensk fastighetsförmedlings köpare kunnat få ner slutpriset 7–-8 procent under ”accepterat pris”.

Svenskarna fördubblade sina skulder på 40 år

30 Okt

Daniel Ragnegård vid Institutet för privatekonomi på Swedbank har skrivit en allmänbildande historik över bostadsmarknadens utveckling 1971-2011 med allt om hur priser, skuldsättning och kreditgivningsregler förändrats de senaste fyrtio åren.

Några highlights från sammanfattningen:

  • Bopriserna har ökat och i våra exempel motsvarar de 8 till 9 årslöner idag jämfört med 4 till 7,5 årslöner för 40 år sedan. Det är först efter 1997 som de stigit mer än inflationen.
  • Hushållens skulder har stigit med 714 procent, inflationen borträknad.
  • Hushållen har dubbelt så stora skulder att betala med sina inkomster idag.
  • Nominella bolåneräntan låg på 7,5-15% på den tiden och 4-6% idag, men realräntan efter skatt låg på minus, -2 till -8%, jämfört med dagens, 0-5%